Hvad betyder kreditminimum / kreditmaksimum?

Hvad betyder kreditminimum / kreditmaksimum?

Hvad betyder kreditminimum / kreditmaksimum? Kreditminimum er det mindste lån, du kan tage hos den pågældende låneudbyder, mens kreditmaksimum er det maksimale beløb, du kan låne. Er kreditminimum 5.000 kr. og kreditmaksimum 25.000 kr.,...